Camera’s rondom uw pand

Wanneer u een vervelende situatie heeft meegemaakt, zoals diefstal of een inbraak in uw bedrijfspand, dan is het logisch dat u overweegt om beveiligingscamera’s op te hangen. Dit kunt u niet doen zonder rekening te houden met de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om mensen te mogen filmen in uw pand, moet u aan vijf criteria voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze criteria te toetsen. Deze criteria worden hierna toegelicht. 

Er moet sprake zijn van een gerechtvaardigd belang
Alleen wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang, mag er gefilmd worden. Een voorbeeld van een gerechtvaardigd belang is het tegengaan van diefstal of het beschermen van personeel. Nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan, zoals diefstal, kan het gerechtvaardigd belang gemakkelijk worden aangetoond. Is er geen sprake van een calamiteit, dan is er meer uitleg vereist. Het risico op een calamiteit moet dan op een andere manier worden aangetoond.

Er moet noodzaak zijn voor cameratoezicht
Wanneer diefstal en/of vernieling alleen met behulp van camerabeveiliging kan worden tegengegaan, is er sprake van noodzaak. Als er ook andere middelen zijn om diefstal tegen te gaan, moeten die eerst worden uitgevoerd. Men moet het uiterste doen om de privacy te waarborgen. Camerabeveiliging mag nooit alleen worden uitgevoerd. Naast camerabeveiliging moeten er namelijk ook andere maatregelen worden genomen. Voor scholen kunnen bijvoorbeeld de volgende maatregelen worden ingevoerd: het bekendmaken van strafmaatregelen na vernieling en toezicht door conciërges of leerkrachten tijdens pauzes.

De beveiliging moet de privacytoets doorstaan
Voordat men camerabeveiliging aanschaft, moet deze worden getoetst aan de privacy. In het geval van een school betekent dit “dat de school de belangen van de leerlingen, leerkrachten en bezoekers afweegt tegen het eigen belang”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De plannen van camerabeveiliging moeten vooraf worden besproken met de medezeggenschapsraad of ondernemingsraad. Binnen de raad moeten de verschillende belangen worden afgewogen, voordat er een keuze wordt gemaakt. Men mag alleen filmen op de locaties waar de vernielingen voorkomen. Het belang van filmen in een bepaalde ruimte moet worden afgewogen ten opzichte van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft: “een camera op bijvoorbeeld het toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen”.

Het is verplicht om de gefilmde personen te informeren
Het bedrijf moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er gebruik wordt gemaakt van een camerasysteem. Door het ophangen van bordjes weten personen die het gebouw betreden, dat ze gefilmd worden. Deze bordjes worden verstrekt door Vleugels Beveiliging, en dienen door de opdrachtgever duidelijk zichtbaar geplaatst te worden. Daarmee wordt automatisch een extra preventieve maatregel genomen. Mensen die weten dat ze bekeken worden, zullen minder snel vernielingen aanbrengen.

De beelden mogen maximaal vier weken worden opgeslagen
De beelden mogen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk. Hiervoor geeft de Autoriteit Persoonsgegevens een richtlijn van vier weken. Alleen in het geval van diefstal of vernieling mogen de beelden langer worden opgeslagen. Op deze manier heeft men meer tijd om de daders te achterhalen.

Andere berichten

Meer weten over ons en onze diensten? Neem contact met ons op.

Gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Bij Vleugels Beveiliging vinden we kwaliteit belangrijk en werken we alleen met gekwalificeerd personeel dat het vak verstaat. Met de beste apparatuur bieden wij u een zo veilig mogelijk gevoel. We beschikken over een aantal belangrijke certificeringen om aan te tonen dat kwaliteit hoog bij ons in het vaandel staat.

“Wij voorzien u waar nodig
graag van persoonlijk advies.”

Contact