Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website wordt veel zorg besteed. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Vleugels Beveiligingstechniek aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door Vleugels Beveiligingstechniek gecontroleerd of onderhouden worden. Vleugels Beveiligingstechniek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vleugels Beveiligingstechniek.

Contact