Brandmeld­installaties

Als eigenaar van een kantoor of bedrijfspand is brand iets waar u liever niet aan denkt. Het niet op tijd signaleren van een brand kan grote gevolgen hebben. Met een brandmeldinstallatie zorgt u ervoor dat een brand zo snel mogelijk wordt ontdekt.

Een brandmeldinstallatie kan andere brandbeveiligingsinstallaties aansturen, bijvoorbeeld een blusinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie voor ontruiming. Op deze manier kan er vroegtijdig op levensgevaarlijke situaties ingespeeld worden.

De eigenaar of gebruiker is vaak vanuit het bouwbesluit verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een object. Het installeren van een brandmeldinstallatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de brandbeveiligingsinstallaties binnen het object en wordt veelal geëist vanuit het bouwbesluit.

Voorbereiding

Voordat gestart wordt met de installatie van de brandmeldinstallatie, zal er een programma van eisen worden opgesteld. Hierin staan alle uitgangspunten beschreven. Dit programma van eisen wordt door alle belanghebbende partijen ondertekend. Vervolgens gaan wij aan de slag om het benodigde tekenwerk te realiseren.

Installatie

De aanleg van de brandmeldinstallatie zal uitgevoerd worden conform NEN2535. Hierin zijn de projectierichtlijnen opgenomen. Nadat de brandmeldinstallatie is aangelegd, zal de installatie in bedrijf worden gesteld. Tijdens de inbedrijfstelling zullen alle componenten uitvoerig worden getest, waarna de installatie wordt opgeleverd aan de eigenaar of gebruiker van het object.

Periodiek onderhoud

Na oplevering is de eigenaar of gebruiker verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie. In het bouwbesluit zijn eisen opgenomen omtrent het beheer en controle van de brandmeldinstallatie. Deze moeten voldoen aan NEN2654-1. Een deel hiervan mag uitgevoerd worden door de beheerder brandmeldinstallatie. Een ander hiervan zal door Vleugels uitgevoerd worden.

Contact

Neem geen risico en bescherm uw gebouw of bezittingen tegen brand. Neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden omtrent brandmeldinstallaties.

 

Bij brand telt iedere seconde! Neem geen risico. Neem direct contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Bij Vleugels Beveiliging vinden we kwaliteit belangrijk en werken we alleen met gekwalificeerd personeel dat het vak verstaat. Met de beste apparatuur bieden wij u een zo veilig mogelijk gevoel. We beschikken over een aantal belangrijke certificeringen om aan te tonen dat kwaliteit hoog bij ons in het vaandel staat.

“Bij brand telt iedere seconde.”

Contact